facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

zaterdag, 24 juni 2017


Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim

Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid.

Dit staat in de op 31 oktober 2016 verschenen jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC.

Uit de rapportage blijkt verder dat in 2015 het aantal nieuwe beroepsziekten in Nederland 191 per 100 duizend werknemers is. Dat is een trendmatige daling van 5 procent in vergelijking met de voorafgaande jaren. Dit geldt echter niet voor de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder. Psychische aandoeningen, klachten aan het bewegingsapparaat en slechthorendheid door te veel lawaai komen het meeste voor, ook in de vijf economische sectoren met het hoogste aantal nieuwe gevallen: bouw, financiën, vervoer en opslag, industrie en onderwijs.

Langdurig verzuim komt vooral voor door psychische aandoeningen (meestal burnout en posttraumatische stoornissen PTSS) en aandoeningen van het bewegingsapparaat (met name RSI aan de schouder of bovenarm en tenniselleboog). Blijvende arbeidsongeschiktheid doet zich voornamelijk voor bij beroepsziekten van kanker en longen.

Preventieve maatregelen kunnen werkhervatting bevorderen en voorkomen dat beroepsziekten ontstaan. Desondanks blijkt dat in nog geen 33 procent van de beroepsziektemeldingen de bedrijfsarts een preventief technisch of organisatorisch advies geeft. Hiermee blijven mogelijkheden voor verbetering van arbeidsomstandigheden onbenut.

Beroepsziekten in Cijfers is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, onderdeel van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen over diverse beroepsziekten.

 

- einde bericht -

 

Bron: AMC

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)