facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 30 mei 2017


NVZ akkoord met afspraken pensioenaftopping

Nadat het Principeakkoord pensioenaftopping op woensdag 23 november met de NVZ-leden is besproken, stemde het bestuur vrijdag 25 -11 definitief in met de gemaakte afspraken.

Medio december wordt duidelijk of de LAD en FMS ook instemmen met het principeakkoord. Daarna kan tot uitvoering worden overgegaan. 

Het volledige principeakkoord staat onder ‘pensioenaftopping’ op de website van de NVZ en bevat de volgende hoofdpunten:

  • Vanaf 2017 wordt 8,25% over het inkomen boven de aftoppingsgrens (dit is 70% van de vrijgevallen werkgeverspremie) in het budget organisatorische eenheid (BOE) gestort.
  • Op basis van meeropbrengsten kunnen instellingsafspraken worden gemaakt over extra middelen voor het budget organisatorische eenheid.
  • In 2016 wordt eenmalig volledig gecompenseerd, 2015 wordt gelaten voor wat het is.

NVZ, LAD en FMS hebben samen het Regulier Overleg AMS (ROA) ingesteld om de gemaakte afspraken verder (technisch) uit te werken en om de instellingen en medisch specialisten te ondersteunen bij de uitvoering.

Pensioenaftopping in de Cao Ziekenhuizen

De pensioenaftopping staat ook op de agenda van de komende cao-onderhandelingen. NVZ, LAD en FMS vinden dat de afspraken voor de medisch specialisten een passende vertaling moeten krijgen naar de overige medewerkers in de inkomenscategorie boven de € 100.000 die onder de Cao Ziekenhuizen vallen.

Zodra hierover door cao-partijen afspraken zijn gemaakt, kunnen deze worden uitgevoerd. Tot die tijd blijft voor deze cao-groep het NVZ-advies van 6,25% voor 2016 van kracht.

 

- einde bericht -

 

Bron: NVZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)