facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


ZN: acute problemen in intensive kindzorg oplossen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakt zich grote zorgen over de manier waarop wet- en regelgeving is vormgegeven ten aanzien van de zorg mensen onder de 18.

Dit komt op dit moment het meest duidelijk tot uiting in de intensieve kindzorg (IKZ). Zorgverzekeraars melden dat er op dit moment acute problemen ontstaan die uiteindelijk de zorg voor het kind kunnen schaden. Dat stelt ZN in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars zien dat er door onduidelijke wetten, verschillen in gemeentelijk beleid en de strikte toelatingseisen van het CIZ bij intensieve kindzorg veel van de benodigde zorg noodgedwongen mogelijk wordt gemaakt via de Zorgverzekeringswet. Ook als deze zorg daar eigenlijk niet thuishoort. De Jeugdwet en Wet langdurige zorg blijven daarbij in gebreke. Zorgverzekeraars proberen met alle betrokkenen een oplossing te vinden voor de problemen die hierdoor ontstaan, maar constateren dat zij tegen wettelijke grenzen aanlopen. ZN pleit voor een herijking van de huidige wet- en regelgeving zodat integrale zorg aan ernstig zieke kinderen daadwerkelijk centraal komt te staan.

Onafhankelijke indicatiestelling onder zware druk
Zorgverzekeraars hebben alarmerende signalen gekregen van de organisaties KinderThuisZorg en Ziezezo – verantwoordelijk voor veel (her)indicaties IKZ – dat zij de indicaties niet meer willen en kunnen uitvoeren. Zij geven aan dat hun personeel met de indicatiestelling in dusdanige bedreigende situaties worden gebracht, dat dit niet meer verantwoord is. Deze situatie is dusdanig nijpend dat zorgverzekeraars zich zorgen maken of zij nog aan hun zorgplicht kunnen blijven voldoen als blijkt dat een onafhankelijke indicatiestelling niet meer mogelijk is.

In de meeste gevallen wordt intensieve kindzorg volledig via informele zorg georganiseerd met behulp van een persoonsgebonden budget via de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb). Vanzelfsprekend moet de indicatiestelling voor een Zvw-pgb op onafhankelijke wijze door een kinderverpleegkundige worden vastgesteld. Hoewel in de nieuwe bestuurlijke afspraken met Per Saldo, VWS en ZN is opgenomen dat een Zvw-pgb nadrukkelijk geen inkomensvoorziening is, speelt dit bij veel (her)indicatiestellingen in de IKZ, maar ook daarbuiten, wel degelijk een grote rol. Hiermee wordt de onafhankelijke positie van de kinderverpleegkundige op dit moment te zwaar op de proef gesteld en de druk op hen om tot hoge pgb-indicaties te komen is groot.

 

- einde bericht -

 

Bron: ZN

 


Reacties van bezoekers ...
  1. 0 0 report
    #1 17 december 2016 om 11:11 door Hermen Brokelman
    In de basis betreft het de vraag: mag deze zorg geld kosten? Wat mij betreft is het antwoord dan 'ja'. Daarna maakt het niet zoveel uit wie hier dan een salaris aan heeft, het is altijd de zorgverlener. Dat kan de professional zijn die wordt ingehuurd, maar ook iemand uit het informele circuit of een ouder die hiervoor zijn/haar baan (deels) voor opzegd (mits goed is opgeleid in deze zorg). Voor de zorgverzekeraars durf ik nog wel te stellen dat die laatste veel interessanter is, want informele zorg kost max 23 euro per uur en formele zorg (via zin bijvoorbeeld) rond de 74 euro per uur! (Voor dezelfde zorg). Onze ervaring is dat de combinatie van formele en informele zorg het beste werkt. Beide netwerken leveren toegevoegde waarde rondom de zorg van ons kind.

 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)