facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Het mag niet, het mag nooit

Niets is menselijker en wenselijker dan iemand liefdevol en respectvol bij te staan wanneer dat nodig is.

Een arm om de schouder slaan bij een cliënt die behoefte heeft aan troost past daarbij. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is echter nooit toegestaan.

Waarom een brochure?

Met deze brochure wil de Inspectie voor de Gezondheidzorg duidelijk maken wat ze als seksueel grensoverschrijdend gedrag beschouwt. Zowel in de zorg als daarbuiten is er veel aandacht voor het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarom is er een nieuwe versie van de brochure ‘het mag niet, het mag nooit’. Sinds januari 2016 verplicht de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) zorgaanbieders geweld in de zorgrelatie, bij de inspectie te melden. Hieronder valt ook seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het mag nooit

Seksueel grensoverschrijdend gedrag mag nooit in de relatie tussen zorgverleners en cliënten. Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Verkrachting en aanranding zijn duidelijke voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mogen uiteraard nooit. Maar ook seksuele toespelingen, denk bijvoorbeeld aan het sturen van seksueel getinte tekstberichten, mogen niet. Ook mag een zorgverlener geen seksuele relatie aangaan met een cliënt.

Verder

In deze brochure staat wat de inspectie doet met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook wordt er ingegaan op belangrijke wetten, richtlijnen en beroepscodes. Deze brochure geeft verder handvatten voor zorgaanbieders hoe zij seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)