facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Breed verzet tegen de nieuwe bouwregelgeving

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen.

Tot verbijstering van mensen met een beperking, ouderen, huurders, architecten en bouw&woningtoezicht. De betrokken organisaties luiden hierover de noodklok in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer. 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ook als ze al de nodige gebreken hebben. Daarnaast zijn er honderdduizenden mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen. Dit recht op zelfstandig wonen, is verankerd in het onlangs van kracht geworden Gehandicaptenverdrag van de VN. 

Mensen met een beperking en ouderen kunnen echter heel moeilijk geschikte woonruimte vinden. Dus blijven velen wonen in een huis dat hun zelfredzaamheid beperkt of kunnen bijvoorbeeld jongeren met een beperking hun ouderlijk huis niet verlaten.

Oplossing
De oplossing ligt voor de hand. De Nederlandse woningvoorraad moet zo snel mogelijk passend voor iedereen worden gemaakt. Verder moeten ook gebouwen goed toegankelijk worden gemaakt, zodat echt alle burgers er gebruik van kunnen maken.

Dit alles kan relatief makkelijk worden gerealiseerd via de nieuwe bouwregelgeving waar het kabinet nu aan werkt, de opvolger van het huidige bouwbesluit. Maar tot verbijstering van velen laat het kabinet deze kans lopen. In plaats van strakkere eisen te stellen op het gebied van toegankelijkheid en bruikbaarheid worden er eisen geschrapt. 

Slecht nieuws
Zo worden minimale afmetingen van deuren, gangen en vertrekken niet meer voorgeschreven. Mensen in een rolstoel zullen hierdoor minder makkelijk een geschikte woning kunnen vinden en minder makkelijk bij anderen op bezoek kunnen komen. 

Verder is het aanbrengen van een balkon niet langer verplicht. Zeer ongunstig voor zieken en ouderen die aan huis gekluisterd zijn. Ook de verplichte berging sneuvelt. Dit is niet alleen slecht nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van scootmobiel of rollator maar ook voor de doorsnee burger met een (elektrische) fiets.

Noodklok
Al met al dreigt de woonsituatie voor mensen met een beperking en ouderen door de nieuwe bouwregelgeving te verslechteren. Een brede 
coalitie van organisaties luidt hierover de noodklok in een gezamenlijk statement. Ze doen dit voorafgaand aan de behandeling van de nieuwe bouwregelgeving in de Tweede Kamer op 19 december. 

De organisaties zijn: Ieder(in), de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, ouderenbond KBO-PCOB,  Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, de Woonbond, VACpunt Wonen, de Fietsersbond, Wij Staan Op! en Patiëntenfederatie Nederland.

Statement over nieuwe bouwregelgeving

 

 

- einde bericht -

 

Bron: Ieder(in)

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)