facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Subsidie voor langdurige ouderenzorg in Noordoost-Nederland

Het ministerie van VWS heeft een subsidie verleend van 500.000 euro aan het universitair netwerk ouderenzorg UNO-UMCG.

Deze subsidie geeft een enorme impuls aan het wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuiszorg, waardoor de kwaliteit van de zorg aan ouderen verbeterd kan worden. Kennis als basis voor kwaliteitsverbetering staat centraal in het netwerk dat het UMCG en ouderenzorgorganisaties in Noordoost-Nederland samen vormen.

Het UNO-UMCG gaat met de subsidie de ‘minimum dataset dementie‘ verder ontwikkelen. Dit is een database om het beloop van mensen met dementie te monitoren en hierop passende zorg te verlenen. Met de verzamelde gegevens kan ook onderzoek plaatsvinden naar de effecten van zorginnovaties op het psychofarmacagebruik en het structureel meten van pijn bij mensen met dementie. Dit laatste is met name belangrijk omdat pijn bij mensen met dementie moeilijk te herkennen is en behandeling daardoor vaak ontbreekt.

Ook het project naar de nut en noodzaak van het voorschrijven van medicatie ter voorkoming van hart- en vaatziekten bij verpleeghuisbewoners krijgt met de subsidie een extra impuls. Dat onderzoek is belangrijk omdat niet aangetoond is dat deze medicatie altijd meerwaarde heeft.
Verder wordt extra ingezet op het ondersteunen van de verpleeghuizen bij het benutten van de ontwikkelde kennis om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Lees meer over het onderzoek van UNO-UMCG in UMCG KennisInZicht:   
Nog altijd krijgen veel demente ouderen psychofarmaca
Pijn bij dementie beter herkennen 

 

- einde bericht -

 

Bron: UMCG

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)