facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Jeugdhulp na twee jaar niet op orde

Het nieuwe jeugdstelsel dat in 2015 in werking trad, werkt niet goed genoeg.

Kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen aan tegen verschillende drempels. De meeste klachten gaan over onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeizaam hulp aanvragen en krijgen.  

De Monitor Transitie Jeugd verzamelde in 2015 en 2016 ruim duizend meldingen over knelpunten in de jeugdhulp. In de laatste jaarrapportage staan de klachten en aanbevelingen op een rijtje.

Informatievoorziening hapert
Twee derde van de melders weet niet waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen. Ruim driekwart weet niet hoe de hulp aangevraagd moet worden. Uit verdiepend onderzoek en tips van de melders blijkt dat onafhankelijke cliëntondersteuning daarbij echt nodig is. Veel meldingen gingen over het tekortschieten van de informatievoorziening over jeugdhulp.   

Niet gehoord
Ruim de helft van de melders laat weten zich niet prettig te voelen bij de wijze waarop er met hen wordt gepraat. Zij voelen zich niet gehoord, met als gevolg dat zij niet de meest passende zorg en ondersteuning krijgen aangeboden. Daarnaast duurt de toewijzingsprocedure voor de hulp te lang. Andere meldingen gingen over privacy. Gemeenten gaan niet altijd zorgvuldig om met persoonlijke informatie: ze vragen meer gegevens dan nodig en gegevens worden zonder toestemming met andere instanties gedeeld.

Sluiting meldpunt Monitor Transitie Jeugd
Deze jaarrapportage is de laatste van de Monitor Transitie Jeugd. Het meldpunt op www.monitortransitiejeugd.nl is vanaf begin december gesloten. Ouders, jongeren en professionals die oplopen tegen problemen in de jeugdhulp kunnen terecht bij ouder- en cliëntorganisaties. Contactgegevens van deze organisaties zijn te vinden op de website van de Monitor.

Lokale actie
De knelpunten uit de Monitor Transitie Jeugd moeten op lokaal en regionaal niveau besproken en opgelost worden. Het is van belang om jongeren en ouders hierbij te betrekken. Dit is opgenomen in de Jeugdwet (art. 2.10) en de Wmo (art. 2.1.3 lid 3).  

Downloads

Rapportage Monitor Transitie Jeugd 2016

 

 

- einde bericht -

 

Bron: Ieder(in)

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)