facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Vektis geeft compleet beeld van zorg in gemeenten op Zorgprismapubliek.nl

Zorgprismapubliek.nl van Vektis geeft vanaf nu een compleet en uniek beeld van de zorg in gemeenten vanuit alle domeinen.

De website is uitgebreid met informatie over de zorg per gemeente voor de Jeugdwet (2015) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (2014 en 2015).

Vanaf juni 2016 staat op Zorgprisma Publiek al informatie over de zorg per gemeente voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (2014), de Wet langdurige zorg (2015), de Jeugdhulp (2014) en de Zorgverzekeringswet (2014 en 2015). Vektis wil met deze informatie het gesprek en de samenwerking bevorderen en faciliteren tussen gemeenten en zorgverzekeraars. 

Op Zorgprisma Publiek staan grafieken en tabellen met onder meer de onderstaande informatie:

  • In 2014 ontvangen per 10.000 verzekerden 339 ouderen Wmo-zorg. Hiervan zijn 263 mensen 65 jaar en ouder.
  • In 2015, na de transitie in de zorg, ontvangen per 10.000 verzekerden 378 mensen Wmo-zorg. Hiervan zijn 243 mensen 65 jaar en ouder.
  • In acht gemeenten ontvangen per 10.000 verzekerden meer dan 400 ouderen Wmo-zorg. In twee gemeenten ontvangen minder dan 100 ouderen per 10.000 verzekerden Wmo-zorg.
  • Er zijn in 2015 landelijk 205 jongeren per 10.000 verzekerden die gebruikmaken van hulp via de Jeugdwet.

Op basis van de informatie op Zorgprisma Publiek kunnen zorgverzekeraars en gemeenten goed onderbouwd naar de zorg in een bepaalde gemeente kijken en de gemeente spiegelen aan het landelijke beeld. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen in dialoog met elkaar de cijfers en verschillen tussen gemeenten interpreteren en duiden. Zo kunnen gemeenten en zorgverzekeraars goed onderbouwde beslissingen nemen over de zorg in de gemeenten en de onderlinge samenwerking verbeteren.

Informatie op maat
Naast de algemene openbare informatie is het ook mogelijk om informatie op maat te krijgen over zorg in specifieke gemeenten. Vektis wil daarnaast in 2017 enkele pilots starten met samenwerkingsverbanden tussen een zorgverzekeraar en een gemeente. Doel van de pilots is om gezamenlijk te werken aan specifieke informatieproducten voor het samenwerkingsverband. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vektis via info@zorgprismapubliek.nl.

Vektis
Zorgprisma Publiek is een website van Vektis. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Zorgprisma Publiek is één van de portalen waarop Vektis informatie aanbiedt aan partijen in de zorg.

 

- einde bericht -

 

Bron: ZN

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)