facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Kwaliteit Jeugdhulp bij Mentraining Salland na hertoets voldoende

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in oktober 2016 een hertoets uitgevoerd bij Mentraining Salland.

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland thans voldoende is.

In juni 2016 toetsten de inspecties de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland naar aanleiding van een signaal van de gemeente Deventer. Het oordeel van de inspecties luidde toen, dat de kwaliteit van de jeugdhulp onvoldoende was. Zo werden urgente risico’s geconstateerd rond de veiligheid in het algemeen en de medicatieveiligheid in het bijzonder.

Hertoets

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland op alle getoetste criteria van de toetsingskaders ‘Verantwoorde hulp voor jeugd (VHJ)’en ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’ voldoende dient te zijn. Bij de hertoets hebben de inspecties de zeven criteria van het toetsingskader VHJ getoetst die in juni 2016 onvoldoende bleken. Daarbij is tevens de stand van zaken betrokken van het verbetertraject dat Mentraining Salland heeft ingezet naar aanleiding van het eerdere toezicht.

Oordeel

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp van Mentraining Salland thans voldoende is.

Vervolg

De inspecties constateren dat er nog één verbeterpunt resteert rond het beperken van de veiligheidsrisico’s voor kinderen en jongvolwassenen. Mentraining Salland dient hiervoor concrete maatregelen te treffen en daarnaast het reeds ingezette verbetertraject voort te zetten.

De inspecties verwachten dat Mentraining Salland in augustus 2017 een externe audit laat uitvoeren door een onafhankelijk bureau op de door de inspecties getoetste criteria. De inspecties verwachten vóór 1 oktober 2017 hierover een rapportage te ontvangen.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)