facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Toezicht vier aanbieders kleinschalige jeugdhulp met verblijf

De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben een Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf uitgevoerd bij vier gezinshuizen.

Voor het kleinschalig zorgaanbod voor jeugd in zorgboerderijen en gezinshuizen hebben de inspecties een op maat gesneden toezicht ontwikkeld. Het toezicht is gebaseerd op het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

De inspecties gaan na of de aanbieder aan 32 verwachtingen uit dit toetsingskader die gelden voor kleinschalig zorgaanbod voldoet. De verwachtingen zijn afkomstig uit de vijf thema’s van het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.

  • Gezinshuis Uniek voldoet aan alle getoetste verwachtingen voor verantwoorde jeugdhulp.
  • Gezinshuis Almkerk voldoet aan 31 verwachtingen van de 32 beoordeelde verwachtingen. 
    Bij het van bieden van passende hulp door de professionals zijn verbeteringen nodig.
  • Gezinshuis Montferland voldoet aan 28 van de 30 beoordeelde verwachtingen. 
    Verbeterpunten zijn er bij het werken volgens professionele standaarden en het systematisch uitvoeren van kwaliteitsmanagement.
  • Bij Gezinshuis Valentis zijn 19 van de 32 verwachtingen als onvoldoende beoordeeld. 
    Op het moment van het toezicht was onder andere de veiligheid van de jeugdigen onvoldoende geborgd. In opdracht van de inspecties heeft Valentis inmiddels een risicoanalyse geleverd van ieder kind dat in het gezinshuis woont. Ook heeft het gezinshuis plannen gemaakt om de veiligheid van de jeugdigen beter te borgen. Om te voldoen aan alle verwachtingen moet het gezinshuis nog diverse verbeteringen doorvoeren bij de uitvoering van de hulpverlening, de cliëntenpositie en de organisatie. 

 

Binnen drie maanden moeten de gezinshuizen een schriftelijke verklaring geven waaruit blijkt hoe ze hebben gezorgd dat is voldaan aan alle verwachtingen. De inspecties volgen de voortgang bij deze gezinshuizen en toetsen de verbeteringen in de praktijk. In 2017 is het toezicht op kleinschalige aanbieders van jeugdhulp een aandachtspunt van de inspecties.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)