facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Kwaliteitskader verpleegzorg: gevolgen voor toezicht

Op 13 januari 2017 heeft het Zorginstituut het kwaliteitskader verpleegzorg opgenomen als kwaliteitsstandaard in haar register.

Het kwaliteitskader geeft aan waarop cliënten kunnen rekenen als zij zijn aangewezen op verpleegzorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt het kader bij haar toezicht.

Aanpassing toezicht

Het kwaliteitskader bevat normen waaraan goede zorg moet voldoen. Het is daarmee een basis voor het toezicht door de inspectie. Eerder dit jaar heeft de IGZ haar toezichtvisie voor verpleegzorg gepresenteerd: ‘Zo houdt de inspectie de komende jaren toezicht op de verpleeg(huis)zorg’. Die toezichtvisie wordt nu aangepast aan het nieuwe kwaliteitskader. De planning is dat dit in maart 2017 klaar is.

Beeld van de hele verpleegzorgsector

Een instelling hoort voldoende personeel te hebben van het juiste opleidingsniveau en de basisveiligheid moet op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden om goede zorg te kunnen leveren. Instellingen moeten natuurlijk de kans krijgen hun zorg in te richten volgens het nieuwe kwaliteitskader. Inzicht in waar de kwaliteit van de zorg prima is, waar het beter kan of beter moet, zal daarbij helpen.

De inspectie vormt zich een beeld van de hele sector. Dat doet zij onder andere door de komende vier jaar te spreken met alle bestuurders van verpleegzorginstellingen. Die gesprekken gaan bijvoorbeeld over hoe zij hun organisaties besturen en hoe ze zicht houden op de kwaliteit van zorg. Ook huizen waarbij uit gegevens geen risico’s voor de zorg blijken. Ook voor deze bezoeken geldt dat de inspectie de verslagen ervan publiceert op haar website.

Ontwikkeling van het toezicht

De IGZ maakt een plan voor hoe zij dit gaat aanpakken. Ook zal de inspectie nieuwe toezichtmethoden ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is het inzetten van ervaringsdeskundigen. Een proef daarmee loopt van februari tot eind juli 2017. Een ander voorbeeld is dat de IGZ gezamenlijke toezichtbezoeken brengt met de Inspectie SZW. Zo kan in één bezoek naar meer verschillende aspecten van de zorg gekeken worden.

Verder zal de inspectie in haar toezicht meer gebruik gaan maken van bestaande informatie van andere organisaties. Bijvoorbeeld van zorgkantoren.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)