facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


NZa tevreden over uitvoering Wlz door zorgkantoren

Zorgkantoren hebben goed werk verricht door in 2015 de Wet langdurige zorg (Wlz) soepel van start te laten gaan en, ondanks alle wettelijke veranderingen, de zorg voor alle cliŽnten te waarborgen.

Dat staat in het Samenvattend rapport Wlz 2015-2016 dat de NZa 16 januari heeft gepubliceerd.

Zorgkantoren hebben zich met succes ingespannen om te zorgen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de nieuwe Wlz, die 1 januari 2015 van kracht werd. Ze hebben met name veel energie gestoken in het aanpassen van de dienstverlening en de werkwijze als gevolg van de nieuwe wet. Dit om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden en bekostigen van passende Wlz-zorg. Dat is gelukt zonder de budgettaire kaders te overschrijden.

Andere werkwijze
Zorgkantoren zetten zich in om de tevredenheid van cliënten te verbeteren en een cliëntgericht zorgaanbod aan te bieden. Met de introductie van de Wlz willen zorgkantoren hun cliënten nog actiever ondersteunen bij het vinden van de zorg die ze nodig hebben op de plek die zij wensen. Daarom werken zorgkantoren aan het verbeteren van de zichtbaarheid van hun dienstverlening en zijn ze bezig om de informatievoorziening en cliëntondersteuning te verbeteren. Zo voeren zij nu bijvoorbeeld ‘beste keuze gesprekken’ met mensen die een Wlz-indicatie hebben gekregen.

Aanpak wachtlijsten
Ook werken de zorgkantoren aan het terugdringen van wachtlijsten in de Wlz. Het is de taak van zorgkantoren ervoor te zorgen dat cliënten tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. Zorgkantoren zoeken actief contact met mensen die niet-actief wachten op een zorgplek. Dat zijn mensen die voorkeur hebben voor een bepaalde zorgaanbieder, maar waar ze wegens plaatsgebrek niet terecht kunnen. Recent onderzoek geeft aanwijzingen dat deze groep de aandacht vraagt van zorgkantoren. Het doel van de actieve benadering door de zorgkantoren van deze groep is om deze cliënten te informeren over het zorgaanbod en hen waar nodig te begeleiden naar passende zorg. De verwachting is dat er aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar meer inzicht is in de bemiddeling van mensen naar passende zorg die aansluit bij hun wensen.

Kijk op de site van de NZa voor het Samenvattend rapport Wlz 2015-2016.

 

- einde bericht -

 

Bron: ZN

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)