facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


Brede zorgcoalitie wil ruim baan voor eHealth

Digitale zorginnovaties worden onvoldoende benut, terwijl ze miljoenen Nederlanders kunnen helpen op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

Een coalitie van een groot aantal partijen uit de zorg wil de struikelblokken wegnemen die grootschalige toepassing van deze eHealth-hulpmiddelen nu nog tegenhouden. Zilveren Kruis is een van die partijen. Tijdens de eHealthweek, neemt minister Schippers een onderzoeksrapport van de coalitie in ontvangst.

Naast Zilveren Kruis bestaat de coalitie uit patiëntenorganisaties, zorginstellingen en leveranciers. De partijen vinden dat digitale hulpmiddelen een grote belofte bieden om burgers meer regie te geven in de zorg voor hun gezondheid. Belangrijke aanbeveling in het rapport: zorg voor een drempelloos digitaal gezondheidssysteem. Consumenten en zorgaanbieders hebben te maken met een versnipperd aanbod van apps en sites die niet of nauwelijks kunnen samenwerken.

Ervaring opdoen met een persoonlijk digitaal gezondheidsbudget 
De coalitie wil ervoor zorgen dat verzekeraars digitale zorg op een slimmere manier kunnen vergoeden aan zorgaanbieders die enthousiast zijn over eHealth. De coalitie stelt ook voor om ervaring op te doen met een persoonlijk digitaal gezondheidsbudget dat patiënten zelf mogen inzetten om digitale hulpmiddelen te kopen of te gebruiken.

Living labs in Amsterdam, Eindhoven en Maastricht
Omdat bij realiseren van een drempelloos digitaal gezondheidssysteem veel partijen betrokken zijn, kiest de coalitie voor een aanpak via lokale living labs, te beginnen in wijken in Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. Daar werken cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers samen. Met klantwensen als uitgangspunt nemen zij zo véél mogelijk drempels weg.

Bloeddruk digitaal doorgeven
In het kader van de eHealthweek van 21 tot en met 27 januari vroeg ZN aan de aangesloten zorgverzekeraars welke activiteiten ze in dit kader ontplooien. Zorg en Zekerheid is volop bezig met eHealthtoepassingen. Zo is onlangs een proef gestart in Alphen aan den Rijn waarbij mensen thuis hun bloeddruk doorgeven aan hun huisarts via een beveiligd portaal. Is er iets aan de hand, dan krijgt de patiënt een telefoontje om langs te komen. In de andere gevallen wordt de info in het dossier vastgelegd. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van het programma Gezonde zorg, Gezonde regio. Zorg en Zekerheid is een van initiatiefnemers van het programma. Doel van het programma is dat mensen uit de regio Zuid-Holland Noord de best passende zorg en ondersteuning krijgen wanneer zij dit nodig hebben. Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. In de toekomst moet de gezondheidszorg echter betaalbaar en toegankelijk blijven, mét behoud van kwaliteit. De initiatiefnemers van het programma zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan met zorg-op-maat. Patiënten krijgen actueel inzicht in hun gezondheidssituatie. Zo kunnen ze zelf gericht keuzes maken over zijn gezondheidssituatie, ondersteund door hun zorgverlener.

Raadplegen verzekerden over innovaties
Menzis vraagt verzekerden om mee te denken over de vraag: Welke zorginnovatie is volgens u belangrijk? Tijdens de eHealthweek staat deze vraag centraal op MedeMenz.nl, het online platform waar verzekerden van Menzis hun zorgervaringen kunnen delen. Op de site staan negen innovaties waarvan Menzis denkt dat ze kansrijk zijn. Verzekerden kunnen antwoord geven op de vraag: welke innovatie zou volgens jou écht beschikbaar moeten komen en waarom? Op dit moment gaat de voorkeur van de platformgebruikers uit naar de ‘Herstelcirkel in de Wijk. Daarbij werken patiënten in een coöperatie aan het herstel van diabetes mellitus type 2, waarbij ze zelf de regie over hun ziekte hebben en de huisarts meer op afstand is. Ook zien mensen wel toekomst in een draagbare kunstnier waardoor het mogelijk is voor nierpatiënten om vaker thuis te zijn in plaats van voor dialyse naar het ziekenhuis te moeten.

 

 

- einde bericht -

 

Bron: ZN

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)