facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao Bedrijfsfonds Apotheken

Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

De cao Apotheken wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 april 2017 en de cao BA van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019. Het akkoord over beide cao’s wordt deze week met een positief advies voorgelegd aan de achterbannen. Na instemming van alle partijen worden beide cao’s voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een verzoek om de afspraken algemeen verbindend te verklaren. Op die wijze gelden de afspraken voor alle medewerkers werkzaam in de openbare farmacie, met uitzondering van de apothekers in loondienst.

Er is overeenstemming over een aantal belangrijke zaken voor medewerkers:

  • een structurele loonsverhoging van 1% per 1 maart 2016;
  • een structurele loonsverhoging van 0,75% per 1 september 2016;
  • een structurele loonsverhoging van 0,675% per 1 april 2017.

Cao-partijen zijn eveneens overeengekomen dat in april 2017 een eenmalige uitkering van 1,25% over het bruto jaarsalaris 2015 wordt uitgekeerd, voor werknemers die in april 2017 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken valt.

Daarnaast zal de cao aan de huidige wet- en regelgeving worden aangepast.

Tevens sluiten cao-partijen zich aan bij de landelijke afspraken in het kader van de Star over de reparatie van de opbouw en de duur van de WW en WGA.

Het voortbestaan van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) is gewaarborgd met de nieuwe afspraken. De verplichte afdracht voor de SBA bedraagt 0,38% voor de periode van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019.

 

- einde bericht -

 

Bron: KNMP

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)