facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 30 mei 2017


ZN: co÷rdinatie is de sleutel voor zicht op acute opvangplekken ouderen

Het is belangrijk voor zorgverleners om in een acute situatie snel inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van acute opvang/zorg voor ouderen.

Dat geldt voor zowel ziekenhuizen als eerstelijnsverblijf. Zorgverzekeraars constateren dat deze coördinatie in veel regio’s inmiddels is opgebouwd en steeds beter functioneert. Maar in de regio’s waar de coördinatie nog niet op orde is, willen zorgverzekeraars, samen met de betrokken partijen, de problemen zo snel mogelijk oplossen. Dit alles om eventuele tekorten aan plekken voor acute opvang en zorg voor ouderen te voorkomen of te bestrijden. ZN geeft in een brief aan de Tweede Kamer onder meer dit advies.

Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat zij actie ondernemen in de regio’s waar de coördinatie van acute zorg voor ouderen nog onvoldoende tot stand komt. Het doel is om de noodzakelijke coördinatie zo snel mogelijk te organiseren. Zorgverzekeraars doen dit in afstemming met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Daarnaast vinden zorgverzekeraars dat verwijzers (huisartsen, wijkverpleging) beter bekend moeten raken met de inzet van eerstelijnsverblijf in hun regio. En ze pleiten voor vereenvoudiging van de regelgeving en financiering van eerstelijnsverblijf.

Uitwisselen succesvolle oplossingen
Een ander aspect waar ZN op wijst, is de toegevoegde waarde van aandacht voor ouderen bij de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. De instroom van ouderen blijft immers toenemen, doordat eenvoudigweg het aantal ouderen toeneemt. Door bijvoorbeeld geriaters te betrekken bij het vaststellen van de gezondheidssituatie van ouderen kan de doorstroom op de SEH versnellen. Sommige ziekenhuizen hebben een geriater hoofd van de SEH gemaakt en hebben hierdoor de ‘doorlooptijd’ teruggebracht van gemiddeld 6 uur naar gemiddeld 2 uur. ZN adviseert om SEH’s en huisartsenposten om best practices op dit gebied met elkaar uit te wisselen.

Spoedprocedures bij gemeentes
Ten slotte vraagt ZN aandacht voor de rol van gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten spoedprocedures hebben zodat zij ouderen bij terugkeer in hun thuisomgeving snel kunnen ondersteunen bij woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en preventie (bijvoorbeeld valpreventie). Voorkomen moet worden dat de gezondheidstoestand van ouderen na thuiskomst door onvoldoende ondersteuning onnodig snel verslechtert waardoor zij weer in het ziekenhuis belanden. Goede en snelle procedures bij de gemeentes zijn op de eerste plaats goed voor de oudere, maar dragen ook bij aan het verminderen van overbezetting van SEH’s en plekken voor eerstelijnsverblijf.

De Tweede Kamer heeft op 16 februari een Algemeen Overleg over ziekenhuiszorg, ambulancezorg en acute zorg. Kijk hier voor de brief die ZN in aanloop naar dit overleg heeft gestuurd.

 

- einde bericht -

 

Bron: ZN

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)