facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 30 mei 2017


Aanwijzing voor Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels (Aafje) in Rotterdam een aanwijzing opgelegd.

Aafje moet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde komen.

De aanwijzing geldt voor alle verpleeghuizen van Aafje én alle locaties van Aafje waar mensen zorg krijgen maar zelfstandig wonen. Het gaat hierbij niet om de locaties met geriatrische revalidatiezorg (revalidatiezorg gericht op ouderen). 

Wat is er aan de hand?

De inspectie heeft sinds maart 2015 een aantal inspectiebezoeken gebracht aan verschillende locaties van Aafje. Daarbij zag ze telkens tekortkomingen.

De cliëntdossiers waren niet allemaal in orde. Goede en up-to-date cliëntdossiers zijn belangrijk om goede en veilige zorg te kunnen bieden. Ook werd er door het management onvoldoende gestuurd op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Medicijnen werden bijvoorbeeld niet steeds volgens de regels bewaard en toegediend. Ook waren niet alle medewerkers goed opgeleid voor de doelgroep.

Na de bezoeken en de bevindingen, zijn verbetermaatregelen opgesteld. Maar die zijn niet steeds goed uitgevoerd. En ook niet bij alle locaties.

Waarom legt de inspectie een aanwijzing op?

De inspectie heeft niet genoeg vertrouwen in de verbeterkracht van Aafje. Daarom legt ze nu een maatregel op, in het belang van de cliëntveiligheid. De inspectie wil zien dat Aafje de verbetermaatregelen organisatiebreed neemt. En dat Aafje goed de voortgang monitort en waar nodig bijstuurt.

Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de voortgang bij Aafje nauwlettend volgen. De zorgaanbieder moet binnen zes maanden voldoen aan de aanwijzing. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)