facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Actualisatie Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Bij haar toezicht maakt de Inspectie Jeugdzorg gebruik van het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ).

Dit toetsingskader wordt ook gebruikt bij het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In 2016 is het Toetsingskader VHJ geëvalueerd en geactualiseerd. Het interactieve toetsingskader is beschikbaar via de website Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

In het geactualiseerde Toetsingskader VHJ zijn specifieke toetsingskaders en verwachtingen opgenomen voor nieuwe toetreders in de jeugdhulp, jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf en gesloten jeugdhulp. Vanuit de website Verantwoorde Hulp voor Jeugd kan doorgeklikt worden naar de specifieke toetsingskaders.

Het Toetsingskader VHJ is gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, de kwaliteitskaders uit het veld en de richtlijnen van professionals voor verantwoorde hulp. Het bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en verwachtingen. Afhankelijk van het toezicht bepaalt de inspectie welke verwachtingen worden getoetst.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)