facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Betere ondersteuning en zorg voor Sophie, Naomi en 577.000 andere kinderen

Meer aandacht voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of van verslaafde ouders (KOPP/KVO).

Maar vooral ook betere ondersteuning, hulp en zorg voor de 577.000 minderjarige kinderen die hier jaarlijks mee te maken hebben. Dat is het doel van de nieuwe website www.koppkvo.nl en van de presentatie van de resultaten van de ‘Rondgang in de praktijk’, beide in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gemeenten zouden vaker de regierol moeten pakken om de samenwerking op regionaal en lokaal niveau beter te stroomlijnen. 

De website www.koppkvo.nl is bedoeld voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten, en is officieel gelanceerd tijdens de studiemiddag op 14 februari ‘Sophie, Naomi en vele anderen’. Naast de vertoning van twee indringende documentaires over Sophie en Naomi, zijn hier ook de resultaten gepresenteerd van de ‘Rondgang in de praktijk’.

Conclusies en aanbevelingen op basis van de rondgang

In 2016 zijn vijf regiobijeenkomsten georganiseerd en zijn interviews gehouden met zorginkopers of beleidsmakers van elf gemeenten/regio’s en vier grote zorgverzekeraars. Uit deze rondgang in de praktijk blijkt onder meer dat veel gemeenten de KOPP/KVO-doelgroep nog niet hebben opgenomen in lokaal beleid en de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp nog weinig wordt toegepast. Bij veel professionals zoals huisartsen en wijkteams staat deze groep kinderen niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid.

Website voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten

Via de site www.koppkvo.nl kunnen alle betrokken partijen actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Ook is er een toolbox en worden succesverhalen gedeeld. Naast gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals, kunnen ook ouders en naasten er relevante informatie vinden. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Feiten en cijfers over KOPP/KVO

Nederland telt op jaarbasis 577.000 minderjarige kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen lopen bijna drie keer zoveel kans een psychische stoornis te ontwikkelen in hun leven dan kinderen van wie de ouders geen psychische stoornis of verslaving hebben. Bij het verhoogde risico spelen naast erfelijkheid ook beïnvloedbare factoren een rol, zoals coping van de kinderen, sociaal netwerk en verminderde opvoedcompetenties van ouders. Dat zijn aangrijpingspunten voor effectieve preventie en zorg. Gezien het grote aantal kinderen en het aanzienlijke risico van ontwikkelen van een stoornis op latere leeftijd, is preventie en zorg door gemeenten en alle andere betrokkenen zoals scholen, wijkteams en huisartsen van groot belang.

Lees in de bijlage het rapport KOPP/KVO. Resultaten van een Rondgang in de Uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO).

 Bijlage openen

 

- einde bericht -

 

Bron: Trimbos-instituut

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)