facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Uitspraak rechter in hoger beroep: Gemeenten verantwoordelijk voor beschikbaarheid Jeugdhulp

GGZ Nederland is blij met de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep, ten gunste van jeugdhulpaanbieders.

Gemeenten zijn zelf financieel verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende jeugdhulp. Het plafondbudget dat gemeenten aan instellingen toekennen, moet daarom realistisch zijn. De uitspraak heeft precedentwerking voor instellingen die jeugdhulp aanbieden in andere gemeenten. In een vergelijkbare situatie kunnen zij zich op de uitspraak beroepen.

Voorzitter GGZ Nederland Jacobine Geel: ‘Gemeenten dienen te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van jeugdhulp. Toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg voor kinderen en jeugdigen is in het belang van iedereen. Alleen als alle partijen daarin hun verantwoordelijkheid nemen kunnen we daarvoor zorgen.’

VERDUIDELIJKING KADERS AANBESTEDING JEUGDHULP

Een consortium bestaande uit GGZ Rivierduinen, MEE, Stek jeugdhulp en ’s Heeren Loo spande een kort geding aan tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem om de aanbesteding van jeugdhulp voor 2016. De rechtbank Den Haag gaf het consortium eerder al gelijk. De uitspraak van het Hof bevestigt dit. De uitspraak zorgt voor een afbakening van het speelveld en kleurt het toetsingskader in voor gemeentelijke aanbesteding van jeugdhulp, waarmee wordt voorkomen dat de kwaliteit van de jeugdhulp in gevaar komt.

INFORMATIEVERPLICHTING GEMEENTEN

De gemeenten wilden met de aanbesteding verandering in de organisatie van jeugdhulp tot stand brengen. Instellingen moesten door efficiënter te werken grote besparingen realiseren. In die situatie zijn gemeenten volgens het Hof verplicht om aan instellingen detailinformatie te geven over de vorm van zorg, gebruikersduur en kosten van de behandeling. Gemeenten kunnen niet volstaan met geaggregeerde gegevens. Dat vloeit voort uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

VERDELING FINANCIËLE RISICO’S JEUGDHULP

Gemeenten mogen volgens het Hof niet alle financiële risico’s bij de instellingen neerleggen. Dat is disproportioneel. Met het oog op het algemeen belang mogen gemeenten efficiencyprikkels inbouwen in de aanbesteding, zoals een plafondbudget of doorleverplicht. Maar als het risico van budgetoverschrijding reëel is, pakken die prikkels disproportioneel uit. Gemeenten zijn dan volgens het Hof verplicht om te voorzien in een veiligheidsventiel. Zo’n ventiel maakt duidelijk hoe wordt omgegaan met budgetoverschrijdingen. Dit kan betekenen dat de (financiële) voorwaarden van de opdracht na gunning worden aangepast.

 

- einde bericht -

 

Bron: GGZ Nederland

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)