facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Oproep ActiZ aan het nieuwe kabinet: Maak liefdevolle ouderenzorg nu en in de toekomst mogelijk

De zorgorganisaties van ActiZ gaan voor liefdevolle zorg, nu en in de toekomst.

Zodat mensen dankzij aandachtige en professionele hulp zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. En dat ze - als dat niet meer kan- liefdevolle zorg krijgen in een eigentijds verpleeghuis. Dat is wat Nederland wil en waar de zorgorganisaties van ActiZ graag aan voldoen. We kunnen deze belangrijke maatschappelijke rol vervullen, maar dan hebben we wel de hulp van een nieuw kabinet nodig. Een kabinet dat wil investeren in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en in minder regels.

Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ: “In de thuiszorg en de verpleeghuizen gaat het naast veilige en goede zorg vooral om aandacht. Om liefdevolle zorg met oog en ruimte voor persoonlijke voorkeuren van de mensen die thuis zorg krijgen of in een verpleeghuis wonen. Daarbij is het belangrijk dat we samen optrekken met familie en vrienden en praktisch en kosten-efficiënt werken. Kortom: we willen nogal wat, maar we geloven ook echt dat het kan. We hebben de afgelopen decennia getoond een flexibele, ondernemende en innovatieve branche te zijn. Krachten die ons de komende jaren gaan helpen om de Nederlandse ouderenzorg, die internationaal erkend wordt als één van de beste ter wereld, te verankeren voor de toekomst. En daar nemen wij, de zorgorganisaties van ActiZ, onze verantwoordelijkheid voor.

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart a.s. doen we een oproep aan het nieuwe kabinet. Help ons om onze belangrijke maatschappelijke taak te kunnen uitvoeren. Investeer samen met ons in de ouderenzorg in Nederland: in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en in minder regels.”

Voldoende middelen en reële tarieven

De zorg voor een groeiende groep ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag gecombineerd met de hogere kwaliteitseisen die vanuit de samenleving wordt gevraagd, heeft een prijs. En die ligt hoger dan wat er nu aan budget beschikbaar is. Naast extra geld is het tijd om de veel te ingewikkelde financieringsregels te herzien en toe te werken naar een logischer betalingssysteem. Een systeem waarbij mensen met een eigen budget zelf kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben en van welke zorgorganisatie ze die krijgen.

Goed personeel

Er is de komende tijd voor verpleeghuizen alleen al behoefte aan 70.000 extra werknemers (45.000 Fte). En ook voor de thuiszorg verwachten we duizenden vacatures. Deze mensen moeten niet alleen gevonden worden, maar ook opgeleid en behouden. We nemen graag het voortouw voor een innovatief arbeidsmarktplan waar alle betrokken partijen - ministerie van VWS, gemeenten, onderwijsinstellingen, vakbonden - hun rol in pakken.

Minder regels

De complexiteit en uitgebreidheid van de huidige regels en bureaucratie werkt verlammend. En draagt lang niet altijd bij aan betere kwaliteit van de zorg voor de bewoner van het verpleeghuis of de thuiszorgcliënt. Laten we de verantwoordelijkheid leggen waar deze hoort en in gesprek gaan met elkaar over wat goede ouderenzorg is. Met zo min mogelijk regels en administratieve lasten. Zodat werknemers met hun hoofd en hart, met aandacht en in vertrouwen hun werk kunnen doen. En ouderen zelf kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past. Zodat we als maatschappij trots kunnen zijn op hoe we zorgen voor onze ouderen.

Lees hier de hele boodschap van ActiZ aan het kabinet.

 

- einde bericht -

 

Bron: ActiZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)