facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Aanwijzing voor dhr. Waldow van ADHD Expertise Nederland

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een aanwijzing opgelegd aan dhr. Waldow van ADHD Expertise Nederland in Amersfoort.

Bij deze ggz-aanbieder zijn op het terrein van dossiervoering, medicatieveiligheid en deskundigheid een aantal zaken niet in orde. De IGZ ziet risico’s voor de patiëntveiligheid. De zorgaanbieder krijgt vier maanden om de nodige verbeteringen voor elkaar te krijgen.

Wat is er aan de hand?

De heer Waldow van ADHD Expertise Nederland behandelt mensen met ADHD maar doet dat niet volgens de geldende normen.

  • Zo is hij niet zelfstandig bevoegd om ADHD bij volwassenen te behandelen. Dit mag hij alleen onder supervisie doen.
  • Het voorschrijven van medicatie verloopt niet volgens de regels.
  • De zorgaanbieder heeft geen goede regeling voor achtervang. Patiënten kunnen nergens terecht met spoedvragen wanneer de heer Waldow niet beschikbaar is.
  • De patiëntdossiers zijn niet volledig. Complete en up-to-date patiëntendossiers zijn nodig voor het bieden van goede en veilige zorg.

Wat moet de heer Waldow doen?

De heer Waldow van ADHD Expertise Nederland moet maatregelen nemen om de veiligheid en kwaliteit van zorg in orde te krijgen. Zo moet hij een behandelaar inzetten die bevoegd is om zelfstandig ADHD te behandelen met medicatie. Patiëntdossiers moeten compleet en up to date zijn. De zorgaanbieder moet zorgen voor een waarnemersregeling zodat patiënten altijd weten waar ze terecht kunnen met spoedvragen.

Hoe nu verder?

Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de voortgang bij de heer Waldow nauwlettend volgen. De zorgaanbieder moet binnen vier maanden voldoen aan de aanwijzing. Gebeurt dat niet, dan kan de IGZ een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)