facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Overheid geeft subsidie voor zorg aan daklozen

Vanaf 1 maart kunnen zorgaanbieders zorgkosten voor onverzekerde verzekeringsplichtigen, veelal daklozen, vergoed krijgen van de overheid.

Het ministerie van VWS stelt hiervoor via een speciale regeling een subsidie beschikbaar die loopt tot 1 maart 2022. Op termijn is het de bedoeling dat er een wettelijke verankering komt voor het vergoeden van zorg aan onverzekerde verzekeringsplichtigen.

De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden maakt deel uit van het plan van aanpak voor verwarde personen. Een deel van deze kwetsbare groep mensen is onverzekerd wat problemen oplevert voor de toegang tot de zorg. Mensen zijn onverzekerd omdat ze zich niet willen verzekeren, uit onbekendheid, omdat ze het vergeten zijn of omdat ze het niet begrijpen en niet of onvoldoende in staat zijn zelf de stappen te zetten die nodig zijn om een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast is het noodzakelijk om een postadres te hebben om in aanmerking te komen voor een zorgverzekering. Daklozen beschikken daar doorgaans niet over.

De regeling heeft uitsluitend betrekking op ingezetenen van Nederland en bijvoorbeeld niet op asielzoekers en/of vluchtelingen of illegalen. Ook zijn er diverse andere voorwaarden. Die staan vermeld in de subsidieregeling. Zorgaanbieders kunnen de vergoeding aanvragen via de website meldpuntonverzekerdenzorg.nl. Het CAK verzorgt de uitvoering van de regeling.

 

- einde bericht -

 

Bron: ZN

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)