facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


NADP zet volgende stap naar nieuwe antibiotica en alternatieven

Kennisinstellingen en het bedrijfsleven gaan samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven binnen het Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP).

De kerntaak van NADP is het verbinden van bedrijven en onderzoeksgroepen met als doel het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven te versnellen. NADP richt zich daarbij op organisaties die werken aan oplossingen voor de behandeling en preventie van bacteriële infecties bij mens en dier. Een nieuw publiek-privaat onderzoeksprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO TTW) zal deze ontwikkelingen ondersteunen.

Het Netherlands Centre for One Health (NCOH) in Utrecht is een van de partners in NADP. 

Door de toename van antibioticaresistentie vormen infecties veroorzaakt door bacteriën een steeds grotere dreiging voor de gezondheid van mens en dier. Per jaar overlijden duizenden mensen wereldwijd ten gevolge van antibioticaresistentie. Dit aantal zal toenemen indien er geen nieuwe oplossingen voor de behandeling en het voorkomen van bacteriële infecties worden ontwikkeld.

Samenwerkingsplatform 
NADP faciliteert de samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksgroepen die werken aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, zowel ontwikkeling van nieuwe moleculen als (pre)klinische ontwikkeling, alsmede alternatieven voor antibiotica, waaronder vaccins. De partners in NADP zijn het Netherlands Centre for One Health (NCOH) in Utrecht, Centre for Antimicrobial Research (CARES) in Leiden, Center for Sustainable Antimicrobials (CeSAM) in Groningen en Immuno Valley in Utrecht. De onafhankelijk voorzitter van NADP is Kees de Joncheere, voormalig directeur Essential Medicines and Health Products Department bij de World Health Organization.

Op het gebied van antimicrobiële resistentie, nieuwe antibiotica en alternatieven werken onderzoeksgroepen in Nederland sinds 2016 reeds samen binnen het thema ‘Tackling Antimicrobial Resistance’ van het NCOH. Binnen NADP wordt de verbinding gemaakt met het bedrijfsleven om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven te versnellen.

NWO TTW onderzoeksprogramma
De versnelling van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven zal met een NWO TTW onderzoeksprogramma ondersteund worden. Voor dit programma is in totaal rond 6 miljoen Euro uitgetrokken door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Topsector Chemie en NWO. Het NWO TTW programma zal vermoedelijk eind april 2017 opengesteld worden voor publiek-private projectaanvragen.

Kick-Off
Op 18 april 2017 zal NADP officieel van start gaan tijdens een kick-off evenement met een matchmaking sessie in Utrecht. De matchmaking sessie heeft als doel partners samen te brengen voor nieuwe projectaanvragen waaronder het programma van NWO TTW, dat toegelicht zal worden in een plenaire sessie als onderdeel van het programma. Voor meer informatie over NADP en het kick-off evenement, ga naar nadp.nl.

NADP achtergrond
NADP is opgericht door de partners en wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en de Topsector Life Sciences & Health, naar aanleiding van een consultatie van bedrijven en kennisinstellingen werkzaam op het gebied van antimicrobiële resistentie. De uitkomsten van die consultatie, uitgevoerd door InnoTact Consulting en afgerond met een eindrapportage aan het Ministerie van VWS, zijn gebruikt bij het samenbrengen van de partners en de uitvoeringsplannen van NADP.

 

- einde bericht -

 

Bron: Universiteit utrecht

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)