facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

zondag, 30 april 2017


Aantal apotheken in 25 jaar met een derde toegenomen

In het oprichtingsjaar van de SFK – 1991 – waren er in Nederland bijna 1500 openbare apotheken.

Inmiddels is dat aantal met ongeveer een derde toegenomen en zijn dat er nu bijna 2000. Dit lijkt een sterke toename, maar het geneesmiddelengebruik verdrievoudigde in deze periode. De apotheekvergoeding bleef achter bij de zorgvraag. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Deregulering en de komst van speciale apotheken dragen bij aan toename Aantal apotheken in 25 jaar met een derde toegenomen In het oprichtingsjaar van de SFK – 1991 – waren er in Nederland bijna 1500 openbare apotheken. Inmiddels is dat aantal met ongeveer een derde toegenomen en zijn dat er nu bijna 2000. Dit lijkt een sterke toename, maar het geneesmiddelengebruik verdrievoudigde in deze periode. De apotheekvergoeding bleef achter bij de zorgvraag.

De toename van het aantal openbare apotheken met zo’n vijfhonderd trad voornamelijk op in de jaren 1995 tot 2010. In die periode vonden ook dereguleringen plaats die bijdroegen aan die stijging. Zo verviel in 1996 niet alleen de eis dat iedere apotheek over een ingerichte bereidingsruimte en laboratorium moest beschikken, maar ook de regelgeving rond de openingstijden van apotheken. Drie jaar later, in 1999, werd het mogelijk dat apothekers in dienst kwamen van bijvoorbeeld groothandels om een apotheek te leiden waarvan die groothandel eigenaar was. Dit is het startpunt van de ontwikkeling van de ketenapotheken.

In de jaren 1995 tot 2000 nam vooral het aantal wijkapotheken toe. Naast de liberalisering van het overheidsbeleid, hing de toename van het aantal apotheken ook sterk samen met de ontwikkeling van nieuwbouwwijken.

Vanaf het begin van deze eeuw kwamen met name de gespecialiseerde apotheken op. Dat begon met dienstapotheken. Omdat huisartsen hun avond- en weekenddiensten onderbrachten bij regionaal werkende huisartsenposten, openden nieuwe dienstapotheken in de nabijheid van huisartsenposten hun deuren.

Hoewel het vanaf april 2000 ziekenhuizen was toegestaan om poliklinische apotheken te exploiteren, liet de opkomst daarvan iets langer op zich wachten. Patiënten kunnen bij poliklinische apotheken na afloop van een specialistenconsult of na ontslag na een ziekenhuisopname direct de medicijnen voor thuisgebruik afhalen. Vanaf 2007 nam het aantal poliklinische apotheken sterk toe. Inmiddels heeft vrijwel ieder ziekenhuis een poliklinische apotheek.

Vanaf 2009 blijft het totaal aantal openbare apotheken ongeveer gelijk. Het aantal wijkapotheken nam zelfs af. Dit heeft ongetwijfeld te maken heeft met de apotheekmarge die fors onder druk is komen te staan door de brede invoering van het preferentiebeleid in 2008, maar ook omdat de vergoeding voor de farmaceutische zorg achterbleef bij de ontwikkeling van de zorgvraag.

Achterblijvende vergoeding

Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) is de zorgvraag in de afgelopen 25 jaar met jaarlijks met 4,9% toegenomen, terwijl de apotheekvergoeding – gecorrigeerd voor inflatie – met maar 2,0% per jaar toenam. In de afgelopen vijf jaar blijft de apotheekvergoeding zelfs sterk achter bij de inflatie.

 

- einde bericht -

 

Bron: SFK

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)