facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


Aanwijzing voor Tandartspraktijk Van Hugten in Hilversum

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Tandartspraktijk Van Hugten in Hilversum een aanwijzing opgelegd.

Tandartspraktijk Van Hugten moet binnen twee maanden maatregelen nemen om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen.

Wat is er aan de hand?

De inspectie heeft sinds mei 2016 een aantal inspectiebezoeken gebracht aan Tandartspraktijk Van Hugten. De inspectie zag tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, radiologie en op organisatorisch gebied.

Na de bezoeken en de bevindingen, zijn verbetermaatregelen opgesteld. Maar die zijn nog steeds niet goed uitgevoerd. Daarnaast zag de inspectie op enkele punten dat de zorgaanbieder zelfs achteruit was gegaan.

Waarom legt de inspectie een aanwijzing op?

De aanwijzing betekent voor de zorgaanbieder dat hij zodanige maatregelen dient te nemen dat de geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden zijn hersteld. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Zie ook algemene uitleg over onze maatregelen.

Met (on)aangekondigde bezoeken blijft de inspectie de voortgang nauwlettend volgen.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)