facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


Seksuele voorkeur heeft geen invloed op sportdeelname, maar wel op keuze soort sport

Beleidssignalement over sport- en beweegdeelname van LHBT-personen, ervaren veiligheid en houdingen ten opzichte van homo- en biseksualiteit in de sport

De overheid streeft naar een veilig sportklimaat. Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, etniciteit en seksuele voorkeur, moet volgens de overheid met plezier kunnen sporten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft met het beleidssignalement Ervaringen van LHBT-personen met sport een overzicht van de gegevens die bekend zijn over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen in relatie tot sport. Uit dit beleidssignalement blijkt dat seksuele oriëntatie geen invloed heeft op de mate waarin mensen sporten en bewegen. Opvallend is dat homoseksuele mannen een drempel voelen om het lidmaatschap van een ‘mannenteam’ aan te gaan, maar als ze eenmaal lid zijn voelen zij zich over het algemeen wel geaccepteerd. Voor lesbische en biseksuele vrouwen blijkt de seksuele oriëntatie aanzienlijk minder vaak van invloed op het sportgedrag dan voor homoseksuele mannen.

Homoseksualiteit in de sport

Ondanks dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zegt geen probleem te hebben met homoseksualiteit in de sport, lijken homoseksuele mannen vooral ‘macho-’ of team- en contactsporten (zoals voetbal) te mijden. Ze verwachten niet te worden geaccepteerd. Homoseksuele teamsporters voelen zich echter over het algemeen juist geaccepteerd in hun team. Hieruit kan worden opgemaakt dat wanneer homoseksuele mannen eenmaal lid zijn van een ‘mannenteam’ zij zich over het algemeen geaccepteerd voelen, maar dat er een drempel is om het lidmaatschap überhaupt aan te gaan.

Verschillen in veiligheidsbeleving

Er is geen verschil in de mate waarin heteroseksuele sporters of wedstrijdbezoekers en LHB-sporters of wedstrijdbezoekers wangedrag in de sport hebben meegemaakt. Dit geldt ook voor de mate waarin zij zich veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden. Wanneer deze groepen verder worden uitgesplitst naar geslacht dan blijkt dat homo- en biseksuele mannen zich veiliger voelen tijdens en rondom sportwedstrijden dan heteroseksuele mannen. Dit kan komen doordat heteroseksuele mannen vaker sporten beoefenen of bezoeken waarin meer wangedrag wordt vertoont (bv. voetbal). Lesbische en biseksuele vrouwen voelen zich aanzienlijk minder veilig dan homo- en biseksuele mannen en heteroseksuele sporters (onder wie heteroseksuele vrouwen).

 

- einde bericht -

 

Bron: SCP

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)