facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


Aanwijzing voor Stichting La Touche

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting La Touche in Kampen een aanwijzing gegeven.

La Touche is een kleine instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. De instelling moet uiterlijk binnen vier maanden maatregelen nemen om de veiligheid van zorg te verbeteren.

Aanleiding

De IGZ heeft La Touche enkele jaren intensief gevolgd. Ze zag problemen met onder andere het cliëntdossier, medicatieveiligheid, deskundigheid en inzet van personeel en vrijheidsbeperking. Dat zorgt voor risico’s voor de cliëntveiligheid. De inspectie heeft regelmatig aangegeven wat de instelling moest verbeteren. Dat heeft La Touche deels ook wel gedaan. Maar die verbeteringen duurden kort of waren onvoldoende. Dat was voor de inspectie reden om nu een aanwijzing te geven.

Leren van fouten of bijna-fouten

De bestuurder van La Touche moet ervoor zorgen dat medewerkers (bijna-)fouten melden bij de eigen meldingencommissie. De instelling moet die meldingen analyseren, daarmee de zorg verbeteren en nagaan wat die verbeteringen opleveren.

Cliëntdossiers

Het is belangrijk dat medewerkers regelmatig nagaan of ze de zorg voor een cliënt misschien moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door problemen met eten of een groter geworden kans op vallen. En dat ze dit ook allemaal goed bijhouden in het cliëntdossier. Zo weet iedere medewerker welke zorg elke cliënt nodig heeft.

Verder dienen medewerkers de juiste richtlijnen, protocollen en werkinstructies te kunnen vinden en te gebruiken.

Medicatieveiligheid

Goed omgaan met medicijnen is belangrijk voor het leveren van goede zorg en voor de veiligheid van cliënten. Voor sommige geneesmiddelen is het extra belangrijk om de voorraad goed bij te houden. La Touche moet daarom zorgen voor een goede en betrouwbare registratie van opiaten.

Vrijheidsbeperking

Een laatste onderwerp waarop La Touche verbeteringen moet laten zien is vrijheidsbeperking. De instelling moet beschrijven hoe het vrijheidsbeperking probeert te voorkomen of te verminderen. En als het toch nodig is, hoe medewerkers de maatregelen uitvoeren.

Vervolg

La Touche krijgt vier maanden de tijd om de zorg te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan kan de IGZ een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

 

- einde bericht -

 

Bron: IGZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)