facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

vrijdag, 26 mei 2017


Instemmingsrecht voor ouders op school

Lobbyen is vaak een kwestie van lange adem. Bij de lobby voor het instemmingsrecht voor ouders in passend onderwijs, is dat zeker het geval.

Al vanaf 2013 maken belangenorganisaties zich hier sterk voor. Begin februari 2017 is het eindelijk een feit: de Eerste kamer stemt in met een wetswijziging die ouders meer zeggenschap geeft over de zorg en ondersteuning voor hun kind op school. Wat verandert er voor ouders?

Een jongen kan goed meekomen op de reguliere basisschool, maar heeft wel sociaal emotionele problemen. School maakt zonder overleg met de ouders een stappenplan en vraagt advies bij het samenwerkingsverband.

Een reguliere basisschool vraagt voor een meisje met autisme bij het samenwerkingsverband extra begeleiding aan. Het samenwerkingsverband wil echter dat het meisje naar een cluster 4-school gaat. De ouders hebben hier moeite mee. Het samenwerkingsverband zet de ouders onder druk: ze moeten kiezen tussen cluster 4-onderwijs of geen extra ondersteuning.

Zo dus niet meer
Deze voorbeelden komen uit de (vroegere) praktijk. Nu het instemmingsrecht voor ouders in de wet is vastgelegd, behoren dit soort situaties tot het verleden. Zo kan en mag het dus niet meer gaan. Ouders kunnen niet meer gepasseerd worden. Ze hebben nu het recht om op gelijkwaardige basis mee te praten en mee te beslissen over de zorg en ondersteuning voor hun kind op school.

Instemmen met het handelingsdeel
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft die door het samenwerkingsverband betaald gaat worden, wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt. Dit plan bestaat uit twee delen:

  1. Een deel over de verwachte uitstroom van een leerling. Op welk niveau zal een kind deze school verlaten?
  2. Een deel over de afspraken over de ondersteuning: wat gaat de school doen, wat is de aanpak om de leerling te helpen bij het leren?

Het tweede deel is het handelingsdeel. Over het handelingsdeel moet de school met ouders in gesprek. Het handelingsdeel is pas van kracht als de ouders ermee instemmen.

School betrekt ouders niet
Als een school ouders toch niet betrekt, is het verstandig als ouders eerst op school te gaan praten. Laat de school weten dat ze niet zonder uw instemming kunnen afspreken welke zorg of ondersteuning uw kind nodig heeft. Bespreek het met de Intern Begeleider (basisonderwijs), Zorgcoördinator (voortgezet onderwijs) of coördinator Handicap en Studie (MBO). Lukt dat niet ga dan naar de directeur. Als ook de directeur geen goed antwoord heeft, ga dan naar het samenwerkingsverband. Staat het samenwerkingsverband niet open voor een gesprek, vraag dan bemiddeling van een Onderwijs Consulent.

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Bij al deze stappen kunnen ouders zich ook bij laten staan door een onafhankelijke cliëntondersteuner van de gemeente. Dat is nu nog niet gebruikelijk, maar ouderorganisaties willen dat dit wel normaal gevonden gaat worden.

Geen instemming
Als er nog geen instemming is bereikt over het handelingsdeel, betekent dit niet dat de school de leerling niet meer kan of zou hoeven te begeleiden. Scholen houden altijd zorgplicht en moeten hun leerlingen in alle gevallen de nodige begeleiding bieden. School moet het overleg met ouders voortzetten totdat overeenstemming is bereikt over de ondersteuning en begeleiding van de leerling.

Vragen of hulp nodig?
Bij onderstaande instanties kunt u terecht voor vragen en/of advies.

Onderwijs Consulenten: www.onderwijsconsulenten.nl
Nationale Zorgnummer: www.nationalezorgnummer.nl

 

- einde bericht -

 

Bron: Ieder(in)

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)