facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

zaterdag, 24 juni 2017


Door vragenlijst wordt 98% van de kindermishandelingen gemist

In Nederland is het wettelijk verplicht voor huisartsen om bij ieder kind dat op de huisartsenpost komt een standaard vragenlijst voor kindermishandeling in te vullen.

Door deze vragenlijsten worden echter maar twee op de honderd kindermishandelingen opgespoord. Bovendien leiden ze tot een groot aantal onterechte verdenkingen.  Daarom is een letselspecifieke screening noodzakelijk. Dat concludeert arts-onderzoeker Maartje Schouten in haar proefschrift waarop ze deze week promoveert. 

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 34 op de duizend kinderen mishandeld worden in Nederland. Dat betekent dat 119.000 kinderen te maken hebben (gehad) met mishandeling. Daarnaast overlijden jaarlijks ongeveer 15 kinderen door mishandeling. Het is dus ontzettend belangrijk dat artsen hier alert op zijn. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) stelde in 2011 verplicht dat alle huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH)-afdelingen een screeningsprotocol met screeningsinstrument voor kindermishandeling moeten gebruiken. Een screeningsinstrument bestaat uit meerdere vragen over bijvoorbeeld het letsel, ontwikkelingsstadium van het kind en gedrag van ouders. Bij ieder bezoek van een kind aan de huisartsenpost of SEH, ongeacht de reden van het bezoek, is de arts verplicht de vragenlijst te doorlopen voordat hij verder kan in het systeem. 

Ernstige consequenties

Maartje Schouten, arts-onderzoeker bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderzocht de werking van deze screeningsinstrumenten. Als een arts een vraag afwijkend invult, dan is de uitslag van dit instrument positief. Dat betekent dat er een vermoeden is van kindermishandeling. Uit het onderzoek van Schouten blijkt dat per honderd kindermishandelingen er twee worden opgespoord. “We missen er dus nog ontzettend veel en dat is zorgelijk. Kindermishandeling, welke vorm dan ook, kan ernstige consequenties hebben voor de korte en/of lange termijn.“ Bovendien bleken er van de honderd verdenkingen 92 onterecht.

Letsel specifieke screening

Nederland is het enige land ter wereld dat zo’n algemeen screeningsinstrument verplicht gebruikt. Schouten pleit voor een letsel specifiek screeningsinstrument. “De screening nu is te generiek, waardoor het logisch is dat je dingen mist.” Verschijnselen die mogelijk wijzen op kindermishandeling zijn brandwonden, breuken of blauwe plekken bij jonge kinderen. “Als je een bijzondere beenbreuk opmerkt, dan kun je daar met een letsel specifieke vragenlijst beter op in gaan om te bepalen of het zeer waarschijnlijk om kindermishandeling gaat of niet.” 

Daarnaast beschrijft Schouten dat het vooral nuttig is om huisartsen meer scholing op dit onderwerp te geven. Huisartsen krijgen een halve dag scholing op het gebied van kindermishandeling. “Huisartsen op een huisartsenpost geven aan dat ze het soms lastig vinden om kindermishandeling vast te stellen, omdat ze bijvoorbeeld de voorgeschiedenis niet kennen en dus bang zijn om een verkeerde diagnose te stellen. Daarbij vinden artsen het moeilijk om het gesprek aan te gaan. Meer scholing zorgt voor meer bewustwording en zelfvertrouwen bij een huisarts.” 

 

- einde bericht -

 

Bron: UMC Utrecht

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)