facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


Personenalarmering met professionele opvolging vrijgesteld van btw

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 maart 2017 beslist dat personenalarmering voor ouderen is vrijgesteld van btw als de alarmopvolging wordt verzorgd door professionals in de zin van de Wet BIG.

Volgens de rechter is dan sprake van één prestatie waarvoor een btw-vrijstelling geldt.

In de betreffende zaak ging het om personenalarmering zonder tussenkomst van alarmcentrale of callcenter en waarbij de alarmeringsdienst is bemand door verpleegkundigen of verzorgenden IG, die indien nodig direct hulp kunnen verlenen.

Belastingdienst argumenteerde dat deze alarmopvolging los moest worden gezien van de personenalarmering, die volgens de Belastingdienst als een afzonderlijke dienst moest worden belast. Het gerechtshof meent echter dat sprake is van één prestatie met een van btw vrijgesteld karakter:

"De totale personenalarmeringsdienst van belanghebbende is dus één dienst, die ertoe strekt aan cliënten paramedische zorg of thuiszorg te verlenen bij calamiteiten. De deskundige beantwoording van de oproep en de opvolgzorg vormen de hoofdprestatie en de technische diensten vormen de bijkomstige prestaties, die het verlenen van de hoofdprestatie faciliteren."

Wat betekent dit?

Personenalarmering is in 2014 door het ministerie van Financiën uitgezonderd van de btw vrijstelling om oneerlijke concurrentie tegen te gaan met commerciële alarmcentrales. Deze uitspraak maakt duidelijk dat aanbieders van personenalarmering die zelf alarmopvolging verzorgen met inzet van volgens de Wet BIG geregistreerde professionals volgens het gerechtshof één enkele gezondheidskundige dienst verrichten. Als u nu btw betaalt over personenalarmering maar belang heeft bij vrijstelling, dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen bij de inspecteur. 

 

- einde bericht -

 

Bron: ActiZ

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)