facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


Aangifte tegen tabaksindustrie

KWF doet aangifte tegen de tabaksindustrie

KWF Kankerbestrijding heeft aangifte gedaan tegen de 4 grootste tabaksproducenten in Nederland (Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Benelux en Japan Tobacco International). Deze fabrikanten produceren en verkopen gezamenlijk bijna alle grote merken sigaretten die in Nederland op de markt zijn.

Er is aangifte gedaan van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en van valsheid in geschrift.

Eerdere aangiftes

KWF sluit zich met haar aangifte aan bij de eerdere aangiftes, die op 29 september 2016 zijn gedaan namens twee slachtoffers van roken Anne Marie van Veen en Lia Breed, en Stichting Rookpreventie Jeugd.

Anne Marie, 43 jaar, gehuwd en moeder van vier jonge kinderen, heeft sinds 2014 longkanker met uitzaaiingen. Sinds zij weet dat de tabaksindustrie willens en wetens inzet op het verleiden van kinderen om te gaan roken en hen ‘Replacement Smokers’ noemt (kinderen dienen de vroegtijdig gestorvenen aan tabak te vervangen als nieuwe rokers), is zij tot op het bot toe gemotiveerd om te voorkomen dat haar kinderen, als zij is overleden, haar als roker moeten gaan vervangen.

Anne Marie heeft strafrechtadvocate Bénédicte Ficq benaderd; zij heeft in 2016 onderzocht of een strafzaak tegen de tabaksindustrie haalbaar is. Dat heeft geleid tot daadwerkelijke aangifte bij het Openbaar Ministerie op 29 september 2016. (Voor volledige aangifte zie blauw blok rechts.)

Valsheid in geschrift

In de aangifte wordt onder meer aangevoerd dat de tabaksfabrikanten consumenten en de overheid misleiden door de filters van sigaretten zo te bewerken dat die in testomgevingen [de rookmachine] minder teer, nicotine en koolmonoxide afgeven dan bij normaal gebruik. Het verschil is tot 2,5 keer zo groot. De tabaksindustrie is zich ervan bewust dat deze techniek ertoe leidt dat de uitkomsten van de wettelijke metingen lager zijn dan de maximaal toegestane waarden, maar in de praktijk vele malen hoger zijn.

Zo mag er niet met de gezondheid van mensen worden omgegaan.

De tabaksindustrie maakt sigaretten daarnaast bewust ook nog eens extra verslavend door toevoeging van honderden additieven, waardoor beginnende rokers snel verslaafd raken en de verslaving van bestaande rokers in stand wordt gehouden. 

Ook KWF doet aangifte

KWF is enorm geschokt door de feiten die het juridisch onderzoek van Ficq aan het licht heeft gebracht. En vooral door de vaststelling dat rokers al jarenlang consequent en opzettelijk/bewust worden misleid door de tabaksindustrie. Daarom doet KWF ook aangifte en voegen wij ons in de lopende strafzaak. KWF wil dat de tabaksindustrie ter verantwoording wordt geroepen. De roker heeft het recht om te weten, wat hij echt rookt. Op verschillende manieren wordt in de aangifte aangetoond dat de tabaksindustrie strafrechtelijk juridisch verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gezondheidsschade die rokers oplopen. Door rokers willens en wetens te misleiden en verslaafd te maken en daarnaast onjuist te informeren over wat ze inademen, ontneemt de tabaksindustrie hen hun vrije wil om al dan niet te roken.

KWF-directeur Michel Rudolphie: “30% van alle sterfte door kanker wordt veroorzaakt door roken. Mensen krijgen nog veel meer schadelijke stoffen binnen dan dat we al wisten. Daarom vinden wij het gepast om de gang naar de rechter te maken. Zo mag er niet met de gezondheid van mensen worden omgegaan.”

Sick of smoking

Om de aanklacht kracht bij te zetten en het OM te tonen dat er groot draagvlak is voor een stafzaak is Anne Marie in april 2016 een beweging gestart onder de naam Sick of Smoking, waar mensen die letterlijk of figuurlijk ‘ziek’ zijn van roken zich kunnen aansluiten om gezamenlijk een vuist te maken tegen de tabaksindustrie. 

Anne Marie roept zoveel mogelijk mensen die ziek zijn geworden door tabak, maar ook naasten, nabestaanden en omgeving op om zich aan te sluiten bij deze beweging. Ga naar www.sickofsmoking.nl en kijk wat jij kunt doen!

Op vrijdag 24 maart 2017 verspreidde KWF een persbericht om haar aangifte wereldkundig te maken. Lees het volledige persbericht van KWF.

 

- einde bericht -

 

Bron: KWF Kankerbestrijding

 


Reacties van bezoekers ...
  1. 0 0 report
    #1 26 maart 2017 om 9:09 door user_6193
    Als iets het uiterst korte publieksgeheugen aantoont, is dat wel de tabaksdiscussie. In de 17e en 18e eeuw rookten onze voorouders met hun Goudse pijpjes veelal tot een ons ? 5 pakjes sigaretten ? PURE-tabak per dag. In de 18e eeuw scoorde men in VS 3½ kg tabak, in Nederland 2½ kg, terwijl het Europees gemiddelde op 1½ kg per hoofd van de bevolking lag. Het zijn veelvouden van het gebruik in de 20e eeuw. De binnen de - binnen de commerciële kaders blijvende - protestclub tegen de tabaksindustrie perkt het verwijt nu in tot de gaatjes in de filters als grootste wandaad. Met de opmars van de turbochemie in rook-, maar vooral ook in de voedingswaren maken ook kankers en andere enge aandoeningen hun alarmerende opmars. Die opmars lokt steeds meer verdienmodellen van behandeling en verzorging uit. Naast zowel de belangen van voedings- en distributielijnen dwingen ook die zorg-verdienmodellen voor het in stand houden van de aanstichtende turbochemie.

 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)