facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

zaterdag, 24 juni 2017


Actie nodig voor mensen die wachten op langdurige zorg

Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook is niet altijd duidelijk of de situatie van wachtenden verantwoord is. De NZa ziet dat zorgkantoren cliënten steeds beter helpen, maar dat er nog verbeteringen mogelijk en nodig zijn.

Een zorgkantoor heeft een zorgplicht naar zijn cliënten en is daarom verantwoordelijk voor het 
bieden van passende zorg. Cliënten hebben hier recht op, maar weten vaak niet waarvoor zij bij het zorgkantoor terecht kunnen. Ook weten zij niet dat zij ondersteuning kunnen krijgen van het 
zorgkantoor of een onafhankelijk cliëntondersteuner bij het vinden van passende zorg. Daarom heeft de NZa zorgkantoren gevraagd structurele maatregelen te nemen om passende zorg voor hun 
cliënten te organiseren en cliënten te informeren over hun rol als bemiddelaar en de mogelijkheden voor cliëntondersteuning. Wij hebben de zorgkantoren gevraagd om verbeterplannen en zullen er op toezien dat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Instellingen
In de praktijk hebben zorgkantoren het bemiddelen van cliënten naar zorg in de meeste gevallen 
uitbesteed aan zorginstellingen. Zij hebben de meeste contacten met de cliënten. Deze werkwijze brengt risico's met zich mee, omdat cliënten buiten het zicht van hun zorgkantoor kunnen vallen en mogelijk geen tijdige en passende zorg krijgen. Zorgkantoren moeten een regie rol vervullen en zicht hebben op mensen die wachten op zorg.

Nieuwsuur
In de uitzending van Nieuwsuur van gisteravond meldt MEE dat zeker 125 mensen met een 
verstandelijke beperking geen passende zorg krijgen op dit moment. De NZa vindt dit signaal zeer ernstig en heeft de zorgkantoren aangesproken op hun zorgplicht. Wij verwachten dat zij direct actie ondernemen tot alle mensen geholpen zijn. Dit geldt ook voor de meldingen die wij naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending ontvangen. Wanneer mensen zich melden bij de NZa onderzoeken wij of en hoe wij kunnen bijdragen aan een oplossing.

 

- einde bericht -

 

Bron: NZa

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)