facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 27 juni 2017


RIVM publiceert literatuuronderzoek chroom 6

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het wetenschappelijke literatuuronderzoek naar de effecten van chroom 6 op de gezondheid gepubliceerd.

Het RIVM onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat zij kunnen worden veroorzaakt door chroom-6. Dat is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Werkpakketten

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie signalen van oud-medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf. Defensie nam deze meldingen serieus en vroeg het onafhankelijke RIVM om onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidsrisico's van het werken met chroom-6 bij de krijgsmacht.

Het Rijksinstituut deelde het onderzoek op in zogenoemde werkpakketten. Het wetenschappelijke literatuuronderzoek is er 1 van. Het RIVM heeft van deze resultaten een brochure gemaakt. Op de website van het RIVM staat informatie over het onderzoek.

Coulanceregling

Omdat RIVM-onderzoek grondig en omvangrijk is, neemt het veel tijd in beslag. Daarom stelde Defensie begin 2015 een coulanceregeling in voor (oud-)defensiemedewerkers. Dat vond het ministerie nodig vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid, maar is geen erkenning van de aansprakelijkheid. De basis van de coulanceregeling is een lijst van aandoeningen, opgemaakt door het Nederlands Centrum van Beroepsziekten.

De resultaten van het wetenschappelijk literatuuronderzoek van het RIVM geven aanleiding om de lijst met aandoeningen van de coulanceregeling aan te passen. Eventuele nieuwe claims worden aan de nieuwe lijst getoetst. De (oud-)medewerkers die een aandoening hebben die nu niet meer op de lijst staat, hoeven het reeds ontvangen bedrag uit de coulanceregeling niet terug te betalen.

Vervolg

Het RIVM gaat verder met het chroom-6 onderzoek. Het richt zich op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van het gebruik van chroomhoudende verf op de POMS-locaties. De aanvullende onderzoeken naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties en chroomhoudende verf op andere Defensielocaties loopt door tot in 2018. Deelresultaten van het onderzoek die af zijn, worden eerder gepubliceerd door het RIVM.

Documenten

 

- einde bericht -

 

Bron: Rijksoverheid.nl

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)