facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

zaterdag, 24 juni 2017


Verscherpt toezicht Het Talenten huis opgeheven

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Het Talenten huis te Enkhuizen per 28 maart 2017 opgeheven.

De inspecties hebben geconstateerd dat Het Talenten-huis belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd om te voldoen aan de kwaliteitseisen van verantwoorde hulp voor jeugd. Er is een grote vooruitgang in de kwaliteit van de uitvoering van de hulpverlening zichtbaar sinds april 2016.

Het Talenten-huis voldoet nu aan 51 van de 56 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening en leefklimaat zijn alle verwachtingen als voldoende beoordeeld. De inspecties zijn van mening dat Het Talenten-huis verantwoorde hulp biedt aan jeugdigen en dat de bestuurlijke continuïteit nu voldoende gewaarborgd is. De inspecties verwachten dat Het Talenten-huis ervoor zorgt dat de genomen verbetermaatregelen structureel zijn.

Instellen verscherpt toezicht
Op 20 april 2016 is Het Talenten-huis onder verscherpt toezicht gesteld. Naar het oordeel van de inspecties was de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp onvoldoende. De tekortkomingen waren structureel van aard. Verbetering was nodig voor de tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit van de hulpverlening, veiligheid, cliëntenpositie, organisatie en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gedurende het traject van verscherpt toezicht hebben de inspecties op meerdere momenten verschillende toezichtactiviteiten uitgevoerd. Deze bestonden onder andere uit (on)aangekondigd toezicht op locatie, bestuurlijke gesprekken en het beoordelen van voortgangsrapportages door Het Talenten-huis over de verbeteringen.

Binnenkort wordt het rapport gepubliceerd van de eindtoets die heeft geleid tot de opheffing verscherpt toezicht.

 

- einde bericht -

 

Bron: Inspectie Jeugdzorg

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)