facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

woensdag, 28 juni 2017


Stamceltherapie toont belofte voor de behandeling van autisme

Een onderzoek naar stamceltherapie voor de behandeling van autistische kinderen biedt hoopgevende resultaten.

Een onderzoek naar stamceltherapie voor de behandeling van autistische kinderen biedt hoopgevende resultaten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat in de medische uitgave STEM CELLS gepubliceerd is.

Onderzoek naar stamceltherapie

Het onderzoek van The Duke University werd onder 25 jonge kinderen met autisme verricht. Hierbij werd vastgesteld of een transfusie met eigen navelstrengbloed kon helpen bij het behandelen van de ontwikkelingsstoornis. In dit navelstrengbloed zitten zeldzame stamcellen die kunnen veranderen in neuronen. Autisme blijkt namelijk geassocieerd te worden met slecht functionerende spiegelneuronen.

De bevindingen

Bij 70 procent van de kinderen was er een verbetering in gedrag te merken. “Sommige kinderen, die voorheen niet veel zeiden, hadden een flinke vooruitgang op het gebied van woordenschat en spraakfunctionaliteit,” zegt onderzoekster dr. Joanne Kurtzberg. “Veel kinderen waren in staat om te spelen en betekenisvolle conversaties te voeren, op een manier waarop ze dat eerder niet konden. Sommige kinderen vertoonden minder repetitief gedrag dan aan het begin van het onderzoek.”

Vervolgonderzoek

De onderzoekers en andere deskundigen benadrukken echter wel dat de therapie nog in het beginstadium staat, en dat er meer onderzoek nodig is. Een groter vervolgonderzoek is nu aan de gang en de onderzoekers hopen hiermee een langetermijnbehandeling voor autisme te ontdekken.

Het eerdere experiment was een onderzoek naar de veiligheid van stamceltherapie. De doctoren en families van de kinderen waren dus op de hoogte van de therapie en er was geen vergelijking tussen behandelde en niet-behandelde kinderen.

“Het onderzoek was zeer bemoedigend. We zagen positieve resultaten maar hadden geen controlegroep. Dit is erg belangrijk bij het vaststellen of een behandeling daadwerkelijk effectief is,” sluit onderzoeker dr. Geraldine Dawson af.

 

- einde bericht -

 

Bron: Mijn Gezondheidsgids

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)