facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 30 mei 2017


Meer risico op angststoornis bij vrouwen uit arm milieu

Vrouwen die in achterstandsbuurten leven hebben een 60% waarschijnlijkheid om angstgevoelens te ervaren, die mogelijk leiden tot een angststoornis.

Vrouwen die in achterstandsbuurten leven hebben een 60% waarschijnlijkheid om angstgevoelens te ervaren, die mogelijk leiden tot een angststoornis. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de University of Cambridge.

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen in Westerse landen. In Europa gaat het alleen al om meer dan 60 miljoen personen, die ermee te maken hebben. Vaak manifesteert een dergelijke stoornis zich aan de hand van:

  • extreme ongerustheid
  • angstgevoelens
  • de neiging om potentiële stresssituaties te vermijden

Angststoornis in relatie tot sociaal milieu

Vooralsnog is er weinig bekend over de factoren die gelinkt zijn aan angststoornissen, en zelfs nog minder in relatie tot het sociaal milieu waarin mensen leven. Desondanks laten enkele voorgaande onderzoeken een verband zien tussen leven in achterstandsbuurten en een verhoogd risico op medische aandoeningen.

Dit was voor de onderzoekers reden om meer inzicht te verkrijgen in het verband tussen angststoornissen en het leven in een arm milieu. Ze onderzochten de data van ruim 21.000 personen.

Onderzoeksresultaten

De resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open, laten het volgende zien:

  • 2,5% van de vrouwen bleek een angststoornis te hebben in vergelijking tot 1,8% van de mannen
  • Een 60% waarschijnlijkheid op angstgevoelens bij vrouwen in de slechtste achterstandsbuurten, een correlatie die niet lijkt te gelden voor mannen

Vrouwen vs. mannen

Hoewel het lastig is om de resultaten hard te maken, lijken ze zeer aannemelijk. “Angststoornissen werken heel beperkend en kunnen je hele leven beïnvloeden,” legt promotieonderzoeker Olivia Remes uit. Wat zijn dan factoren die mogelijk zorgen voor deze angstgevoelens bij vrouwen? De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met de rol van vrouwen in het gezinsleven. Zij besteden naast hun werk meer tijd om het huishouden in goede banen te leiden. De stress en zware omstandigheden die het leven in een arm milieu met zich meebrengt lijken op hen meer van invloed te zijn. Mannen zijn daarentegen mogelijk minder vatbaar voor angstgevoelens. En bij hen leidt stress eerder tot negatief gedrag als alcohol- of drugsmisbruik.

Gezondheidsinterventies

Onderzoeker Carol Brayne legt uit: “Nu we weten dat met name vrouwen uit een arm milieu vatbaarder zijn voor een angststoornis, is er meer onderzoek nodig naar de meest arme en slechtste achterstandsgebieden. Angststoornissen kunnen namelijk leiden tot verergerde aandoeningen. Daarnaast vormen ze een groter risico op zelfdoding.”
Het onderzoek laat duidelijk zien dat er gezondheidsinterventies nodig zijn, gericht op mensen die leven in specifieke gebieden. Om te bepalen welke interventies dit zijn, zal een factor als geslacht in ogenschouw moeten worden genomen.

 

- einde bericht -

 

Bron: Mijn Gezondheidsgids

 


 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)