facebook  twitter  rss   mail

Nieuws van de Zorg- en Welzijnssector...

ZorgKrant.nl is een onderdeel van het ZorgPortaal.nl netwerk ...

dinsdag, 30 mei 2017


Al meer dan 60.000 mensen steunen het Nationaal ZorgFonds!

Ook huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters, verpleegkundigen en andere zorgverleners sluiten zich massaal aan.

Al deze mensen willen, samen met jou, betere en betaalbare zorg,
voor iedereen.

Tienduizenden mensen zijn met een actiepakket aan de slag gegaan om onze beweging nog groter te maken. Heb jij nog geen actiepakket aangevraagd? Doe dat dan snel via onze website. Of ben je al door je materiaal heen? Meer bestellen kan altijd! Stuur een mailtje met je gegevens naar materiaal@nationaalzorgfonds.nl en we sturen het zo snel mogelijk naar je op.

Samen bouwen we door. Voor goede zorg, zonder eigen risico. Op naar de 100.000 vrienden!

Strijdbare groet,

Campagneteam Nationaal ZorgFonds 

 

- einde bericht -

 

Bron: Nationaal Zorgfonds

 


Reacties van bezoekers ...
 1. 0 0 report
  #5 21 maart 2017 om 18:06 door joke thijs voorend
  het lijkt mij een prima idee het nationale zorgfonds
 2. 0 0 report
  #4 12 oktober 2016 om 1:01 door J. Kronenburg
  Ik heb sinds het nieuwe zorgstelsel ? met méér keuzevrijheid, méér kostenbeheerssing (door marktwerking en concurrentie) méér... etc. ? desondanks al twee keer een geschil ? tot en met de rechter ? gehad met mijn zorverzekeraar die maar rücksichtlos blijft volharden in het niet controleren van te hoge rekeningen van mijn zorgaanbieder en die vervolgens ? vanwege mijn toen hoge eigen risico ? op mijn bordje legt. Overigens heb ik n.a.v. een (dure) paginagrote advertentie in de grote natioale dagbladen van Zorgverzekeraars Nederland van een jaar of anderhalf geleden n.a.v. de discussie over estreem dure medicijnen met slechts geringe levensverlengende effecten, mijn onderstaande kritiek op het nieuwe zorgstelsel ? mede op basis van eigen ervaringen ? kenbaar gemaakt aan het ZN. Ik sluit hiermee dit bericht af. Wat de gezondheidszorg in het algemeen betreft erger ik me ? sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 met veel aplomb via o.a. advertenties geïntroduceerd ? aan het tegenovergestelde van dat wat als voordelen in deze m.i. propaganda werd voorgespiegeld. Enkele voorbeelden:  Keuzevrijheid Een persoonlijke ervaring: i.p.v. dat ik voorheen bij het plaatselijke ziekenhuis te Geldrop (St. Anna) terecht kon voor een behandeling, moet ik (om voor 100% vergoeding van mijn verzekeraar van in mijn geval een handoperatie in aanmerking te komen) naar het Catharinaziekenhuis te Eindhoven.Vijf kilometer verderop. Mijn conclusie: juist beperking van keuzevrijheid.  Verzekeringspakket Vandaar kon ik na de operatie met een verdoofde en dus niet bruikbare (rechter!) arm in een mutella met  het OV weer naar Geldrop, omdat vervoerskosten NIET (meer) vergoed worden. Mijn conclusie: een uitgekleed zorgpakket.   Betaalbaarheid De premies zijn ? met inbegrip van de zorgtoeslag ? tientallen procenten omhoog gegaan.  Het eigen risico: bedoeld om de verzekerden bewust te maken van de kosten van de medische behandelingen (terwijl de zorgaanbieders ? bij navraag ? veelal zelf NIET weten wat een behandeling kost) blijkt een melkkoe! Van 250 Euro (als ik het goed heb) naar inmiddels 375,-- Euro per jaar.  Dit is gezien de ? zelfs boven het wettelijke vereiste ?hoge reserves van de verzekeraars m.i. en volgens velen met mij niet te rijmen.    Kostenbesparender Wat vroeger een Directeur-Geneesheer was is nu een Voorzitter van de Raad van Bestuur met alle  overhead (salarissen van mededirecteuren) van dien. Een boekhouder van voor het nieuwe zorgstelsel heeft zich nu ontwikkeld tot een financial controller met alle (opgeschaalde) salariëring van dien. Om maar niet te spreken van al die communicatie/PRafdelingen per ziekenhuis en instelling, externe reclame- en consultancy-bureaus, landelijke, provinaciale gezondheidsraden, onderzoeksinstellingen, Zorgautoriteit, brancheverenigingen, geschillencommisies etc. met hooggeschoolde en dito betaalde salarissen én ook de vereneniging Zorgverzekeraars Nederland, die ons er nog eens (middels een niet gratis gemaakte campagne naar ik aanneem) op wijst dat de Zorg helaas (ook) over geld gaat!.  Nou, dat heb ik sinds het nieuwe zorgstelsel al zelf in mijn portemonnaie gevoeld.  ***********
 3. 0 0 report
  #3 9 oktober 2016 om 13:01 door P.G.Borchers
  Worden in elk geval 9 heel dure directies en aanhang overbodig en de administratie van 9 gaat naar 1, dus per saldo worden de overheadkosten een heel stuk lager
 4. 0 0 report
  #2 21 september 2016 om 10:10 door Klaas Helder
  Het afschaffen van het ziekenfonds en het daaraan koppelen van privatiseren van de zorgkosten verzekeraars is één van de grootste missers geweest op het regeringsbeleid van dat moment. Je kon er gif op innemen dat dit bij de witte boorden van de grote verzekeringsmaatschappijen de woekerzucht zou doen oplaaien. Deze regeling treft enkel de onderlaag in onze samenleving ,zwakkeren, hulpbehoevenden en mensen met een laag sociaal inkomen. Hiervan profiteren enkel de landgenoten met een goed gevulde beurs, mensen die, op basis van hun inkomen, in de particuliere sector zouden vallen. Premies stijgen onderhands de pan uit en het eigen risico ingevoerd door de overheid is hier in mee gegaan. Nu het tegen de verkiezingen loopt maakt men met dit eigen risico even een pas op de plaats, maar hoe zal dit er na de verkiezingen uit gaan zien? Trouwens het ?tijdelijk? bevriezen van het eigen risico zet geen zoden aan de dijk, immers men verhoogt nu de premie zodat het geld er toch wel komt. Dat de overheid hier nagenoeg niets aan doet kan men vertalen in het niet snijden in eigen vlees, immers in de directieraden van deze maatschappen krijgen de oud politici meestal een leuk baantje. Ik zou zeggen snel het oude zorgstelsel weer terug en de kosten op die schouders leggen die dit het beste kunnen dragen.
 5. 0 0 report
  #1 4 augustus 2016 om 9:09 door c.j.vddoormalen@kpnmail.nl
  Ja laten we maar weer een ziekenfonds maken dan zijn we eindelijk van die graaiers af.

 

Plaats uw reactie ...

Hieronder bent u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen. Als u niet bent ingelogd dan is er een extra handeling nodig.

U ontvangt na het plaatsen van uw reactie een e-mail die u moet bevestigen. Hierna is uw reactie pas zichtbaar. De opgegeven naam is zichtbaar voor bezoekers. Uw e-mail adres is niet zichtbaar voor bezoekers en is uitsluitend voor eenmalig gebruik.


(advertentie)

Aanvullende informatie bij dit bericht ...

 


Wat u moet weten over de bron en inhoud ...

De informatie binnen deze webpagina is (in de regel) van derden (informatieaanbieder). De juistheid en afkomst van dit bericht is niet voor 100% gegarandeerd. Lees voor informatie onze disclaimer. Berichten die ingaan tegen onze gedragscodes en/of de Nederlandse wetgeving worden z.s.m. verwijderd uit ons systeem. Klik hier om een bericht te rapporteren

(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)